Projektovanje

Faze projektovanja

Kod svakog projekta, naš fokus počinje od prepoznavanja potreba i želja investitora. Shvatamo da svaki objekat ima svoju jedinstvenu namenu i potrebe, stoga se trudimo da savladamo sve detalje i specifikacije, kako bismo mogli da kreiramo idejno rešenje koje će najbolje odgovarati svim zahtevima. Slušamo vaše želje, analiziramo funkcionalnost objekta i zajedno kreiramo koncept koji će realizovati vaše snove i potrebe.

U procesu kreiranja i prezentacije mogućih rešenja, naš cilj je da ispunimo sve želje i potrebe investitora. Korišćenjem najsavremenije tehnologije i alata, vizuelno prikazujemo različite varijante rešenja, kako bi investitor imao uvid u njihov potencijal i mogućnosti. Ovaj korak nam omogućava da zajedno sa investitorom odaberemo najbolje rešenje i da ga kroz detaljne skice prikažemo u njegovoj punoj formi. Rezultat ovog procesa je jasan i precizan prikaz budućeg objekta, koji se može koristiti za dalje planiranje i izvođenje radova.

Ova faza podrazumeva izradu preliminarne konstrukcije objekta, koju prati detaljna 3D vizualizacija i analiza mogućnosti proizvodnje i montaže. Ova analiza omogućava nam da precizno predvidimo tehničke i materijalne izazove, a takođe nam pomaže da osiguramo da će sve biti spremno za realizaciju projekta. Ova faza daje investitoru uvid u konačnu sliku projekta i omogućava mu da vidi sve njegove detalje i funkcionalnosti, pre nego što se krene sa stvarnom izgradnjom.”

Ova faza predstavlja završni čin kreiranja objekta i značajna je za uspešno sprovođenje projekta. U ovoj fazi se vrši razrada detalja i finalizacija konstrukcije, a kao rezultat se dobija radionička dokumentacija i kompletna dokumentacija potrebna za proizvodnju i montažu objekta.

Sada kada je finalni dizajn završen i radionačka dokumentacija pripremljena, stiže trenutak kada vizija postaje realnost. Ova faza, proizvodnja i montaža, je onaj korak kada se sve pretvara u stvarnost i dolazi se do krajnjeg izgleda samog projekta. Mi smo poznati po preciznosti i visokom kvalitetu, a zahvaljujući pažljivom planiranju i analizi mogućnosti proizvodnje i montaže, možemo očekivati nesmetan proces i izvanredan rezultat.

Šta sve možemo da Vam ponudimo?

Kao vaši partneri u projektima, mi s ponosom preuzimamo kompletnu odgovornost za prikupljanje svih potrebnih informacija o lokaciji i svim lokacijskim uslovima. Takođe, koristimo informacione tehnologije za elektronsko podnošenje zahteva kako bi se izbegla bilo kakva zastojna procedura i kako bi dobili sve neophodne građevinske dozvole brzo i efikasno.

Kako izgleda projektno rešenje?

Projektno rešenje predstavlja detaljan plan za izgradnju objekta od čeličnih konstrukcija. To uključuje detaljne tehničke crteže, troškovnike i druge relevantne informacije koje su potrebne za uspešnu realizaciju projekta. Pogledajte primere našik projektnih rešenja na strani “portfolio”.

Kontaktirajte nas za dodatne informacije